Bán đất nền dự án tại Long An

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa

Booking 50 Nền Cuối Cùng Dự Án Dragon Pearl, Giáp Bình Chánh LH 0947.01.10.10 (Pdk)

BOOKING 50 NỀN CUỐI CÙNG DỰ ÁN DRAGON PEARL, GIÁP BÌNH CHÁNH Dragon Pearl Toạ độ vàng Điểm sáng đầu tư.Vị trí đắc địa mặt tiền 823B (đường vành đai KCN), giáp ranh An Hạ Bình Chánh.Nằm trong cụm KCN An Hạ, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đức.Diện tích đa dạng: 5x16, 5x18, 5x20,...Thanh toán 35% (550tr) sở hữu ngay.Ngân hàng ViettinBank hỗ trợ 65%.Pháp lí: Đã có GPXD, Sổ hồng.Ưu đãi: Chiết khấu lên...

Giá: 1.6 Tỷ Diện tích: 90 m2 Quận/huyện: Đức Hòa