Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ”

Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ” Việc cấp sổ đỏ trên địa bàn Thành phố còn chậm và còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Thành phố Hà nội vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp.
Việc cấp sổ đỏ trên địa bàn Thành phố còn chậm và còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Thành phố Hà nội vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp.
Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ”
Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ HoàngTrung Hải về công tác cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bànThành phố. Ngày 30.8 vừa qua, UBND Hà Nội đã có văn bản 6356 thông báo chỉ đạocủa Phó Thủ tướng.
Theo đó, Thành phố giao cho Sở Tài nguyên và Môi trườngtập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất chuyên dùngcho các tổ chức (là loại đất việc cấp còn đạt tỷ lệ thấp), chủ động giải quyếtcác khó khăn, vướng mắc, tinh giảm các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độcấp “sổ đỏ”.
Theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tạiHội nghị về kiểm điểm việc thực hiện công tác cấp “sổ đỏ” theo Nghị quyết 30 củaQuốc hội vừa qua, thì việc cấp “sổ đỏ” cần phải hoàn thành cơ bản trong năm2013, vì vậy cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.
Việc giải quyết các khó khăn vướng mắc cần đảm bảonguyên tắc ưu tiên đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế thất thungân sách, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, mục tiêu hoàn thành cơ bản đạt95% trở lên đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp, và 85% trở lên đối với cácloại đất chính.
Đối với loại nhà ở dự án, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý kiểm tra, thanh tra các dự án,có biện pháp mạnh xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm pháp luật. Đồng thời, chỉđạo cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đầu tư trongcác trường hợp sau:
- Công ty mẹ Nhà nước đã có văn bản ủy quyền hoặcgiao nhiệm vụ cho công ty con thực hiện đầu tư xây dựng và đứng tên ký kết hợpđồng mua bán nhà ở.
- Bên bán nhà đã tự nhận chuyển nhượng dự án mà khônglàm thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, nay đứng tên ký hợp đồngbán nhà ở thì UBND cấp tỉnh xem xét cấp quyết định công nhận quyền sử dụng đấtgiữa các chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm chuyểnnhượng dự án.
- CĐT chưa hoàn thành thủ tục pháp lý và chưa nộp tiềnsử dụng đất nhưng đã xây dựng và bàn giao nhà ở cho người mua nhà thì UBND cấptỉnh xem xét công nhận việc sử dụng đất để thực hiện dự án. CĐT nộp tiền sử dụngđất ở thời điểm hoàn thành công trình.
Trường hợp diện tích nhà ở có sai phạm thì kiểm traxử lý phần diện tích sai phạm. Trong trường hợp phần sai phạm được phép tồn tạithì CĐT phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo chính sách tại thời điểm giaođất.
- Đối với các tổ chức, đoàn thể Nhà nước mà chưa hoànthành thủ tục pháp lý, chưa nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai nhưng đã phân nhàở cho CBCNV thì xử lý theo hướng kiểm tra, giải quyết từng trường hợp cụ thể,làm thủ tục cấp “sổ đỏ” lần đầu cho người đang sử dụng.
- Đối với trường hợp người sử dụng đất có vi phạmpháp luật về đất đai nhưng đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiệntừ trước 1/7/2004 thì cần rà soát, cân nhắc để điều chỉnh quy hoạch đất để cấp “sổđỏ”.
BìnhAn
Theo Trí Thức Trẻ