Nhà đất cho thuê

Cho thuê diện tích kho xưởng KCN Phố Nối A, Hưng Yên, 2700

Cho thuê diện tích kho xưởng KCN Phố Nối A, Hưng Yên, 2700 Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, có hệ thống điện nước, điện 3pha Kho xưởng có...

Giá: 32 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 2700 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên cho thuê diện tích 1800m2

Kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên cho thuê diện tích 1800m2 Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, có hệ thống điện nước, điện 3pha Có khuôn...

Giá: 32 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 1800 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên diện tích 3000m2

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên diện tích 3000m2 Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp nặng, khung ZaMin  Nhà xưởng có đầy đủ...

Giá: 35 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 3000 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên các diện tích 2000, 3000, 5000, 7000, 1000, 15000, 18000m2

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên các diện tích 2000, 3000, 5000, 7000, 1000, 15000, 18000m2 Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp nặng, khung ZaMin  Nhà...

Giá: 35 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 50000 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên cho thuê diện tích 10.000m2

Kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên cho thuê diện tích 10.000m2 Nhà xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, Khung Zamin, Kho xưởng có hệ thống chống nóng,...

Giá: 35 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 10000 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Kho xưởng KCN Phố Nối A cho thuê diện tích 3700m2

Kho xưởng KCN Phố Nối A cho thuê diện tích 3700m2 Kho xưởng mới được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, Khung Zamin Có hệ thống điện nước, điện 3pha, khuôn...

Giá: 37 Triệu/m2/tháng Diện tích: 3700 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Kho xưởng KCN Phố Nối A cho thuê diện tích 3700m2

Kho xưởng KCN Phố Nối A cho thuê diện tích 3700m2Kho xưởng mới được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, Khung ZaminCó hệ thống điện nước, điện 3pha, khuôn viện đường...

Giá: 37 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 3700 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên cho thuê diện tích 1800m2

Kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên cho thuê diện tích 1800m2Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp, có hệ thống điện nước, điện 3phaCó khuôn viên đường giao thông xung quanh nhà xưởng,Đội...

Giá: 37 Nghìn/m2/tháng Diện tích: 1800 m2 Quận/huyện: Văn Lâm

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên diện tích 3000m2

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên diện tích 3000m2Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp nặng, khung ZaMin Nhà xưởng có đầy đủ hệ thống điện nước, điện 3pha, hệ thống chống...

Giá: 35 Nghìn/m2/tháng Diện tích: Chưa xác định Quận/huyện: Văn Lâm

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên các diện tích 2000, 3000, 5000, 7000, 1000, 15000, 18000m2

Cho thuê kho xưởng KCN Phố Nối A Hưng Yên các diện tích 2000, 3000, 5000, 7000, 1000, 15000, 18000m2Kho xưởng được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghiệp nặng, khung ZaMin Nhà xưởng có đầy đủ hệ thống điện...

Giá: 35 Nghìn/m2/tháng Diện tích: Chưa xác định Quận/huyện: Văn Lâm