Tp.HCM duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 12, quận 10

Tp.HCM duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 12, quận 10 UBND Tp.HCM vừa duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 12, quận 10.

UBND Tp.HCM vừa duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 12, quận 10.

Vị trí khu vực quy hoạch thuộc phường 12, quận 10; phía Đông giáp quận 3 theo ranh đường Cách Mạng Tháng Tám; phía Tây giáp phường 14, quận 10 theo ranh đường Thành Thái; phía Nam giáp phường 10, phường 11, quận 10 theo ranh đường Ba Tháng Hai; phía Bắc giáp phường 13, quận 10 theo ranh đường Hoà Hưng.
 


Tổng diện tích khu vực quy hoạch 128,72 ha. Tính chất của khu vực quy hoạch là khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang.

Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch 23.000 người. Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu 55,97 m2/người, chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu 36,30 m2/người. Mật độ xây dựng chung 35 – 40%. Tầng cao xây dựng tối đa 48 tầng; tối thiểu 3 tầng.

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 2 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở. Đơn vị ở số 1 là khu dân cư phía Tây khu vực quy hoạch, được giới hạn bởi đường Thành Thái, đường Ba Tháng Hai, đường Lê Hồng Phong nối dài và ranh giới phía Bắc phường 12, đây là khu dân cư ổn định chủ yếu được chỉnh trang đô thị; diện tích58,67 ha; dân số9.369 người.

Đơn vị ở số 2 là khu dân cư phía Đông khu vực quy hoạch được giới hạn bởi đường Lê Hồng Phong nối dài, đường Hòa Hưng, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Ba Tháng Hai. Đây là khu vực được xây dựng mới chủ yếu trên quỹ đất quân đội đã được chuyển mục đích sử dụng từ đất quốc phòng; diện tích 70,05 ha; dân số 13.631 người.

(Theo NDHMoney)