Thời hạn cụ thể của các gói vay trong quỹ 30.000 tỷ

Thời hạn cụ thể của các gói vay trong quỹ 30.000 tỷ Gói hỗ trợ vay vốn mua nhà 30.000 tỷ đồng có nhiều đối tượng, gói vay với thời hạn cụ thể của mỗi gói vay khác nhau, tối đa là 15 năm và không vượt quá thời điểm 1/6/2031.

Gói hỗ trợ vay vốn mua nhà 30.000 tỷ đồng có nhiều đối tượng, gói vay với thời hạn cụ thể của mỗi gói vay khác nhau, tối đa là 15 năm và không vượt quá thời điểm 1/6/2031.

Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ quy định: những khách hàng mua, thuê, thuê mua NƠXH và thuê, mua nhà ở thương mại thời hạn được vay gói hỗ trợ tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên đến khi phải thanh toán xong vốn vay tối đa là 15 năm và không được vượt quá thời điểm ngày 1/6/2031.

Hỗ trợ vay mua nhà

Gói 30.000 tỷ đồng có thời hạn vay tối đa là 15 năm và được
không vượt quá thời điểm ngày 1/6/2031

Cụ thể thời hạn vay với từng đối tượng và gói vay cụ thể như sau:

- Với những khách hàng vay để xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở: thời hạn vay tối đa là 10 năm tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên, đồng thời không được vượt quá thời điểm ngày 1/6/2026.

- Với khách hàng là các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân vay để đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới NƠXH: thời hạn vay tối đa là 5 năm tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên và không được vượt quá thời điểm ngày 1/6/2021.

Đồng thời, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng cụ thể sẽ do ngân hàng và khách hàng đó thỏa thuận, đảm bảo phù hợp với các quy định đồng thời không vượt quá mức áp dụng chung trong cả nước là 700 triệu đồng/khách hàng đối với những khách hàng vay để mua, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa lại nhà ở của mình.

(Theo Infonet)